Ședința Consiliului de Coordonare a IP ”Incubatorul de Afaceri din Călărași

изображение_viber_2020-09-18_15-11-251Astazi a avut loc Ședința Consiliului de Coordonare a IP ”Incubatorul de Afaceri din Călărași

Raportor: Victor AMBROCI, manager IAC

Prezenți la sedință:

Membrii consiliului de coordonare

Ștefan BOLEA, președintele Consiliului de Coordonare al IAC

Evgheni TIHONOV, șef DEADR

Vasile AGHENIE, consilier raional, CR

Tatiana BAXANEAN, consilier raional, CR

Iulia COSTIN, director general ODIMM

Dorin BUDEANU, Director Camera de Comerț și Industrie a RM, filiala Ungheni

Agenda ședinței :

  1. Cu privire la solicitarea suportului financiar din partea Consiliului raional Călărași / fondator al IAC, pentru reabilitarea spațiilor destinate pentru producere/prestări servicii. (Reparația capitală a vestiarului și sălii pentru sport aflată la nivelul subsolului IAC)
  2. Cu privire la scutirea de plata locațiunii pentru lunile iulie, august, septembrie 2020 a rezidentului Bobeica Ionel, care în contextul pandemiei de COVID 19 și a reparației încăperilor la nivelul subsolului nu-și poate relua activitatea.
  3. Stabilirea prețului pentru un m2 de locațiune a spațiilor de producere și prestări servicii din incinta subsolului IAC.

S-a decis:

  1. Managerul IAC, Victor Ambroci a adus la cunoștința membrilor Consiliului de Coordonare situația/informația cu privire la extinderea spațiilor de producere în incinta IAC la nivelul subsolului, începând cu luna mai a anului curent au început lucrările de reabilitare, inclusiv cu înlocuirea unor rețelele edilitare. La moment lucrările de reabilitare se află la etapa finală de implementare.

Acest proiect este susținut financiar de către Slovak Aid, Agenția Slovaciei pentru Dezvoltarea Cooperării Internaționale (10 000 Euro) și Consiliul raional Călărași (3 184 Euro), valoarea totală a proiectului este de 13 184 euro.

Totodată la nivelul subsolului din luna martie 2019, activează în calitate de rezident IAC – Bobeica Ionel, care prestează servicii sportive (arte marțiale).

Spațiul închiriat are o suprafață de 90 m2 și se află într-o stare insalubră, în special după inundarea subsolului din luna mai, curent.

În acest context, este necesară o reabilitare a sălii pentru sport și a vestiarului, care conform devizului elaborat de Direcția Construcții, Arhitectură și Urbanism a Consiliului raional Călărași, constituie 86 569,72 lei.

Dat fiind faptul că în bugetul IAC pentru anul 2020 nu au fost planificate asemenea lucrări, dar nici surse financiare la moment nu sun disponibile în acest sens, se propune de a fi solicitat suport financiar de la fondator – Consiliul raional Călărași.

Membrii Consiliului de Coordonare IAC au susținut unanim prin vot, inițiativa de solicitare a mijloacelor bănești din partea CR în mărime de 86 569,72 lei, conform devizului de cheltuieli.

 În contextul pandemiei COVID 19, în conformitate cu deciziile Comisiei pentru Situații Excepționale a RM, inundarea subsolului din luna mai, curent, dar și a lucrărilor de reabilitarea a subsolului IAC în cadrul proiectului susținut de Slovak Aid, pe parcursul lunilor iulie, august, septembrie curent, rezidentul IAC Bobeica Ionel, care prestează servicii sportive (arte marțiale), a fost în imposibilitatea de a desfășura activitățile sportive.

La solicitarea rezidentului, Bobeica Ionel și propunerea managerului IAC de a fi scutit de plata chiriei pentru lunile iulie, august și septembrie 2020. În conformitate cu statutul IP IAC, Consiliul de Coordonare  a susținut prin vot unanim scutirea solicitată.

  1. Odată cu finalizarea lucrărilor de reabilitare a subsolului IAC, spațiile destinate pentru producere/prestări servicii urmează a fi oferite potențialilor rezidenți pentru închiriere.

În conformitate cu prevederile Statutului Instituției Publice ”Incubatorul de Afaceri Călărași”, aprobat la 23 martie 2017 de către Consiliul raional Călărași, p. 23(f) Consiliul de Coordonare aprobă condițiile și normele de aflare a rezidenților în Cadrul IP IAC.

Reieșind din prețul mediu pentru locațiunea unui m2 destinat pentru producere/prestări servicii în or. Călărași, amplasarea, nivelul subsolului, utilități, confort,  se propune a fi oferit potențialilor rezidenți ai IAC în următoarele condiții:

  • perfectarea contractelor de locațiune pentru o perioadă de 3 (trei) ani;
  • prețul pentru producere/prestări servicii 1 m2 =15 lei/lunar, preț valabil pentru primul an de locațiune, pentru următoarea perioada prețul poate fi modificat, conform deciziei Consiliului de Coordonare.

Membrii Consiliului de Coordonare,  prin vot unanim au aprobat noile condiții și prețuri pentru spațiile  recent renovate și destinate pentru închiriere/locațiune la nivelul subsolului IAC.

  1. Cu referire la demersul Primăriei or. Călărași nr. 880 din 16.09.2020, cu privire la permisiunea de alocare a holului et. I al IAC pentru a desfășura organizarea alegerilor pentru Președintele Republicii Moldova ale Biroului Electoral al Secției de Votare Nr.07.

În contextul, Hotărârii Comisiei Naționale Extraordinare de sănătate publică nr. 30 din 11.09.2020, p.13 ”se recomandă organizarea activității birourilor electorale în alte edificii decât instituțiile de învățământ”.

Consiliul de Coordonare al IAC unanim, a avizat pozitiv solicitarea Primăriei or. Călărași  ”Cu privire la permisiunea de alocare a holului et. I al IAC pentru a desfășura organizarea alegerilor pentru Președintele Republicii Moldova ale Biroului Electoral al Secției de Votare Nr.07”.изображение_viber_2020-09-18_15-11-294изображение_viber_2020-09-18_15-11-251изображение_viber_2020-09-18_15-11-25

Distribuie acest articol: