Despre

sala expoCamera de Comert  si Industrie (CCI), conform Legii RM “Cu privire la Camera de Comerţ şi Industrie” nr.393-XIV din 13.05.1999 confirmă statutul Camerei drept “o organizaţie nonguvernamentală, autonomă şi independentă, (…) care reprezintă interesele în ansamblu ale întreprinzătorilor din Republica Moldova. Camera este persoană juridică de drept public şi în această calitate beneficiază de susţinerea statului”.

Obiectivul major al CCI a RM este crearea unui mediu şi a unei comunităţi de afaceri în societate şi reprezentarea interesele membrilor săi în sistemul relaţiilor economice externe ale Republicii Moldova, în relaţiile membrilor cu autorităţile guvernamentale şi cu cercurile străine de afaceri

Printre serviciile pe care le presteaza CCI pot fi enumerate: servicii economice externe, servicii informationale, servicii de marketing, servicii de perfectare a documentelor pentru export-import, traducerea documentelor in diverse limbi straine, instruire si consultare, servicii in domeniul expertizei, organizarea si desfasurarea expozitiilor si tirgurilor tematice.

In prezent CCI Filiala Ungheni are 55 membri din diverse sectoare si raioane, stabilind totodata relatii de colaborare cu organizatii similare din Franta, SUA, Romania, Polonia, Federatia Rusa, Belarusi si Ucraina.